Producătorii de biocombustibil din Republica Moldova își deschid noi piețe de desfacere datorită certificatelor de calitate, eliberate de singurul din țară laborator acreditat să testeze parametrii fizici și chimici ai biocombustibilului. Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul Universității Agrare a fost acreditat acum un an datorită echipamentului performant în valoare de 100.000 euro, acordat în cadrul Proiectului „Energie și Biomasă”, finanțat de UE.

Laboratorul oferă servicii de testare a puterii calorifice superioare și inferioare, a conținutului de umiditate, cenușă și materii volatile, a densității, a rezistenței mecanice și a conținutului chimic. Producătorii au posibilitatea să verifice parametrii biocombustibililor și să concureze nu doar la preț, ci și la calitate. Totodată, și autoritățile publice solicită rezultatele testelor de calitate în cadrul licitațiilor publice pentru a fi siguri de calitatea biocombustibilului achiziționat.

Potrivit lui Alexandre Darras, manager de proiect la Delegația Uniunii Europene, calitatea biocombustibilului este o condiție-cheie pentru dezvoltarea cu succes a pieței energiei din biomasă din țară. La rândul său, Grigore Marian, directorul Laboratorului de biocombustibili solizi în cadrul Universității Agrare din Moldova, a spus că laboratorul prestează servicii de testare a biocombustibililor la parametri atât fizici, cât și chimici. După care, ei pot recomanda producătorilor mixtul optim de materie primă pentru asigurarea puterii calorice maxime și a prețului optim.

Numărul celor care folosesc biocombustibili pe post de agent termic este în continuă creștere. În prezent, peste 200 de grădinițe, școli și centre comunitare din țară au instalate centrale termice pe biomasă din fondurile europene ale proiectului „Energie și Biomasă”, iar 1000 de familii își încălzesc casele cu energie verde. Doar beneficiarii proiectului solicită anual o cantitate de minimum 30.000 tone de biocombustibil. Numărul crescând al cererii a condus la creșterea numărului de afaceri de producere a brichetelor și peletelor, acestea ajungând la aproape 100.

Producătorii de biocombustibil pot accesa noi piețe de desfacere, având probată calitatea prin testele de laborator. Fără ele, este dificil să intri pe piața europeană, care are cerințe rigide de calitate. Testele de laborator ajută și consumatorii să cumpere biocombustibil pe potriva tipului de cazan și să beneficieze de eficiență sporită în utilizarea acestuia”, afirmă Sergiu Robu, Consultant național în cadrul proiectului „Energie și Biomasă”. El este susținut de Nicolae Drăgan, proprietarul unei întreprinderi de producere a brichetelor, care spune că testările de laborator, pe care de un încoace le face acasă, îi permit să îmbunătățească biocombustibilul produs, asigurându-și satisfacția cumpărătorilor și vânzări mai mari.

Cerințele privind calitatea biocombustibilului au fost armonizate cu cele ale UE în anul 2012, când Republica Moldova a adoptat 37 de standarde naționale privind calitatea biocombustibililor solizi și Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid, care prevede necesitatea certificării acestora. Astfel, biocombustibilul livrat consumatorilor este însoțit de etichetă pe care sunt descriși principalii parametri, precum umiditatea, cenușa, puterea calorică netă, densitatea, conținutul chimic, etc.

Proiectul „Energie și Biomasă”, etapa a doua, are o durată de trei ani (2015-2017), un buget total de 9,41 milioane de euro acordați de Uniunea Europeană și este pus în aplicare de PNUD Moldova. El continuă prima etapă a proiectului, realizată în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 milioane de euro, oferiți de UE (14 milioane de euro) și PNUD (560.000 de euro). Partenerul național al proiectului „Energie și Biomasă” este Ministerul Economiei și Infrastructurii.