Pe data de 7 decembrie 2018, la Comrat, a fost lansat Serviciul social „Echipă mobilă”, un serviciu de suport pentru persoanele cu dizabilităţi și familiile lor. Echipa mobilă oferă asistență socială și medicală la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi și familiilor lor; serviciile prestate variază în funcție de necesitățile identificate: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate și incluziunii sociale. Se pune accentul pe implicarea familiei în îngrijirea persoanei cu dizabilități, în vederea creșterii gradului de independență a persoanei și atingerii gradului maxim de autonomie.

Echipa mobilă din UTA Găgăuzia și-a început activitatea în iunie 2017 și prestează servicii pentru 24 persoane cu dizablități, dintre care 21 copii și 3 adulți.

În cadrul proiectului, din sursele UE, Direcția Generală Sănătate și Protecție Socială din UTA Găgăuzia a beneficiat de un grant în valoare de cca 15 mii Euro pentru dezvoltarea Serviciului (retribuirea muncii specialiștilor, dotarea Serviciului cu echipament, materiale didactice şi kinetoterapeutice, transport etc.). Din sursele UE, Keystone Moldova a dotat Serviciul cu o unitate de transport, mobilier şi echipament. Specialiștii din cadrul Serviciului au fost formaţi în cadrul seminarelor de instruire inițială şi continuă, precum și prin acordarea asistenței metodologice de către echipa Keystone Moldova.

Pentru anul 2018, Comitetul Executiv al Găgăuziei a preluat finanțarea Serviciului, fiind alocate pentru activitatea Echipei mobile 473.000 lei, astfel fiind asigurată durabilitatea Serviciului.

Activitatea a fost realizată în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Centrul de  Reabilitare şi Consultanţă „OSORC”, finanțat de UE și cofinanțat de IM Swedish Development Partner.