Primul grup de 44 de procurori şi anchetatori implicaţi în investigarea spălării banilor s-au adunat pentru un curs intensiv de instruire online de două zile în perioada 24-25 februarie 2021.

Cursul fost organizat în cadrul proiectului Twinning al UE „Îmbunătăţirea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova”, care este implementat de un consorţiu de instituţii de stat relevante din Lituania, Polonia şi Germania şi de către Republica Moldova. Serviciul din Republica Moldova pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor îşi propune să dezvolte în continuare sistemul de finanţare a combaterii spălării banilor / combaterii terorismului în Moldova (2018-2021).
Instruirea a fost axată pe ajutarea reprezentanţilor moldoveni să dezvolte cunoştinţe şi înţelegere profesională, să consolideze capacităţile de investigaţie şi să înveţe noi abilităţi.
Acest curs, ca parte a Componentei 5 – Dezvoltarea capacităţilor agenţiilor de aplicare a legii de a investiga cazurile de spălare a banilor, a fost elaborat de experţi germani de la Universitatea de Administraţie Publică din Bremen.
Conferinţele au abordat subiecte legate de procesul de investigaţie, cum ar fi aplicarea unor acţiuni speciale de investigaţie, alegerea tacticii, colectarea şi evaluarea probelor, protecţia datelor, cooperarea internaţională şi instrumentele UE în domeniul dreptului penal.