Un nou program de granturi în valoare totală de 700.000 euro este lansat astăzi

Un nou program de granturi, în valoare totală de 700.000 euro, destinat întreprinderilor existente, start-up-urilor și inițiativelor de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni a fost mai lansat în data de 18 mai 2021. Asistența financiară pentru dezvoltarea sectorului privat din ambele regiuni-cheie este acordată de Uniunea Europeană, în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.
26 de companii din regiunile cheie Ungheni și Cahul vor primi în acest an granturi în valoare de 15.000 – 30.000 euro fiecare. Acesta este al doilea apel de finanțare pentru sectorul privat lansat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, primul fiind desfășurat în 2020. Atunci, 28 de întreprinderi, start-up-uri și inițiative de antreprenoriat social au beneficiat de asistență din fonduri europene.
Asistența financiară va putea fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii în scopul dezvoltării afacerii, promovării modelelor de economie circulară, creării de noi locuri de muncă, sporirii atractivității regiunilor – cheie pentru noi investiții.
Programul de granturi va fi însoțit și de activități de mentorat și instruiri gratuite pentru a stimula cultura antreprenorială a regiunilor cheie.
Condițiile detaliate ale concursului și formularele de aplicare sunt publicate pe paginile web  ww.eu4cahul.md , www.eu4ungheni.md. Termenul-limită de depunere a dosarelor a fost 15 iunie 2021, ora 17.00.

Antreprenorii din regiunile Ungheni și Cahul pot depune dosarele la următoarele categorii:

Sprijin pentru extinderea și dezvoltarea afacerilor existente
Granturi a câte 30.000 euro, număr total de beneficiari: 12 (6 pentru regiunea Ungheni, 6 pentru regiunea Cahul)
Cerințe minime:
◊ Entitate economică, înregistrată în Republica Moldova;
◊ Companie cu mai mult de 3 ani de activitate, înregistrată în raioanele Cahul sau Ungheni (zonă urbană sau rurală);
◊ Contribuție monetară obligatorie de cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului;
◊ Lipsa restanțelor față de bugetul public.
Sprijin pentru start-up-uri existente sau nou create
Granturi a câte 15.000 sau 25.000 euro, număr total de beneficiari: 12 (6 pentru regiunea Ungheni, 6
pentru regiunea Cahul)
Cerințe minime:
◊ Entitate economică, înregistrată în Republica Moldova;
◊ Companie cu mai puțin de 3 ani de activitate, înregistrată în raioanele Cahul sau Ungheni (zonă urbană sau rurală) sau antreprenor/antreprenoare dispus/ă să lanseze/înregistreze o nouă afacere în comunitățile rurale din raioanele Cahul sau Ungheni;
◊ Contribuție monetară obligatorie de cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului (pentru granturi de
până la 15.000 euro) sau de 10% (pentru granturi de până la 25.000 euro);
◊ Lipsa restanțelor față de bugetul public.
Sprijin pentru inițiative de antreprenoriat social
Granturi a câte 20.000 euro, număr total de beneficiari: 2 (1 pentru regiunea Ungheni, 1 pentru regiunea Cahul)
Cerințe minime:
◊ Grup de persoane înregistrate ca entitate juridică în raioanele Cahul sau Ungheni până la acordarea
suportului financiar sau companii existente, antreprenori înregistrați în raioanele Cahul sau Ungheni
care își propun să dezvolte, finanțeze și implementeze inițiative răspuns la problemele sociale, culturale
sau de mediu fără a genera profit sau pentru a reinvesti profitul în scopuri sociale;
◊ Contribuție monetară obligatorie de cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului.

Întreprinderile de stat, companiile înființate de APL, companiile beneficiare ale programului de granturi ediția 2020 nu sunt eligibile pentru acest concurs.
Acesta este al doilea apel de granturi pentru antreprenorii din regiunile Cahul și Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Cel de-al treilea și ultimul apel destinat sectorului privat din regiunilecheie va fi lansat în 2022. Valoarea totală a granturilor pentru mediul de afaceri din regiunile Cahul și Ungheni acordate în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie este de aproximativ 1,7 mln. euro.
Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea socialeconomică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md.