Peste 900 de familii vulnerabile din 13 raioane ale Republicii  Moldova au beneficiat în urma parteneriatelor locale dintre ONG-uri și APL-uri, datorită unui proiect realizat de CCF/HHC Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Cifra a fost anunțată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul „Societatea Civilă. Consolidăm Capacități și Parteneriate pentru a transforma viața Copiilor, Familiilor și Comunităților”, desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 80 de participanți din Republica Moldova, dar și din România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Marea Britanie, Ucraina și Belgia.

„Scopul proiectului a fost să stabilească parteneriate puternice între societatea civilă și autoritățile centrale și locale, pentru a ajuta familiile dezavantajate cu copii să rupă cercul vicios al vulnerabilității”, a declarat în debutul conferinței Liliana Rotaru, președinta CCF/HHC Moldova. În total, în proiect au fost implicate 28 de ONG-uri din 13 raioane, inclusiv din stânga Nistrului. Din ele, 24 au progresat rapid și au continuat să fie active pe toată durata proiectului. Toate ONG-urile activează în domeniul social, cu precădere în sprijinul familiilor vulnerabile cu copii, al vârstnicilor, persoanelor cu nevoi speciale, reprezentanților minorităților. Aceste organizații și-au exprimat dorința clară de a participa în dialogul cu autoritățile, pentru a aduce o schimbare pentru familiile și copiii social-vulnerabili. Ca rezultat, pe toată durata proiectului, peste 900 de familii cu copii au beneficiat de ajutor și sprijin din partea comunității în care trăiesc și a ONG-urilor locale.

Cele mai active 13 ONG-uri au beneficiat de mini-granturi în valoare de 2000 de euro. Unele au folosit acești bani ca să organizeze evenimente de sensibilizare a opiniei publice, ateliere de creație, activități extrașcolare, tabere de vară, seminare de parenting, cluburi pentru adolescenți despre deprinderi de viață, evenimente de sensibilizare. Circa 4000 de oameni au primit materiale sau au participat activ la evenimente și activități menite să promoveze valorile europene, drepturile omului și ale copilului, și să mobilizeze comunitățile întru beneficiul familiilor cu copii.

Experții internaționali și-au prezentat, la rândul lor, viziunea asupra perspectivei europene și regionale în domeniul de protecție socială a copilului și a familiei, inclusiv prin Campania de Pledoarie pan-Europeană „Deschidem Ușile pentru Copiii Europei”, care promovează dezinstituționalizarea și fortificarea familiilor.

Cu o valoare de 336.000 de euro oferiți de UE, proiectul „Consolidarea capacității societății civile pentru participarea incluzivă în societate a celor mai marginalizați părinți și copii” a fost implementat de CCF/HHC Moldova în anii 2015-2017.

Finalul de an la CCF/HHC Moldova a fost marcat de încă două evenimente – Gala Generozității, ediția a patra, și expoziția de caritate „Dreams&Fairytales a artistei plastice Cezara Kolesnic. În cadrul Galei, desfășurată tradițional sub patronajul sopranei de talie internațională Valentina Nafornița, au fost colectați 30 de mii de euro, care vor merge pentru a preveni separarea copiilor de familie. Cât privește expoziția de pictură, în sprijinul copiilor din familiile-beneficiare ale CCF/HHC Moldova vor merge 30 la sută din banii încasați pentru tablourile vândute.

Organizația CCF/HHC Moldova – Copil Comunitate Familie (CCF) – este, din 2005, reprezentanta Fundației Hope and Homes for Children (HHC) din Marea Britanie în Republica Moldova. Este o structură non-guvernamentală și non-profit, a cărei misiune este să schimbe în bine destinele copiilor abandonați, plasați în instituțiile rezidențiale din toată țara. Până în prezent, au contribuit la închiderea a nouă internate, respectiv au sprijinit aproape 4000 de copii ca să crească în familii.