În perioada iunie – august 2022, experții proiectului Twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova” au oferit suport continuu instituțiilor beneficiare din Republica Moldova. Printre activitățile derulate se regăsesc ajustarea „Programului și intervențiilor pentru implementarea SNDAR 2023–2027”, acesta fiind aliniat conform rigorilor UE, totodată echipa proiectului a oferit asistență pentru sporirea performanței personalului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și multe altele.

Adițional, pentru asigurarea unui transfer eficient de abilități și cunoștințe în rândul angajaților MAIA, au fost desfășurate instruiri la tema: Programare, Monitorizare, Evaluare și Raportare. În plus, în contextul activităților în domeniul Monitorizare și Evaluare (M&E), care au fost, de asemenea, finalizate în iulie, principalele rezultate au fost: manualul de M&E, planul de indicatori, tabelul de monitorizare a performanței și tabelul de monitorizare financiară. Beneficiarii au fost instruiți cu privire la utilizarea acestor materiale, introducând astfel standardele UE în procesele de elaborare a politicilor din Republica Moldova și implementarea acestora.

În vederea pregătirii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) pentru implementarea viitoarelor Intervenții în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricola și Durabilă (SNDAR) 2022- 2027, experții proiectului au elaborat un plan detaliat de sarcini. În plus, personalului AIPA a primit sprijin în procesul de implementare a instrumentelor de sprijin financiar incluse în SNDAR 2023-2027, în conformitate cu normele UE, în special pentru implementarea LEADER. Echipa de experți din Polonia și Austria a continuat auditul de acreditare în AIPA. Planul de acțiuni de audit elaborat este principalul ghid pentru beneficiari care este urmărit în mod constant pentru înregistrarea progresul implementării recomandărilor. În plus, experții Twinning analizează procedurile și politicile AIPA (spre exemplu, protecția datelor) și oferă recomandări cu privire la îmbunătățirea acestora pentru a fi în conformitate cu standardele UE.

Proiectul Twinning a organizat un curs de formare intitulat Pașii cheie către piața UE pentru produsele de origine animală pe 16 iunie 2022. Experții Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania au expus elementele cheie pentru autoritățile competente, ferme și unități de procesare în ceea ce privește aprobarea de a exporta produse în UE.

Totodată, echipa Twinning împreună cu ANSA a elaborat două materiale informative: Condiții privind exportul ouălor și produselor din ouă destinate consumului uman în Uniunea Europeană și Condiții privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în Uniunea Europeană în limbile română, rusă și engleză.

Inițiativele de consolidare a capacității ANSA au continuat. Proiectul Twinning a organizat un curs de instruire referitor la auditul HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point/ Analiza pericolelor și punctele critice de control) în unitățile de prelucrare a produselor de origine animală, inclusiv în abatoare, pentru cca 90 de participanți din subdiviziunile centrale și teritoriale ale ANSA. Experții Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania și-au împărtășit experiența cu privire la modul de organizare a auditului HACCP în unități și modul de efectuare a acestuia la fața locului pentru a susține eficientizarea controlului oficial al HACCP la întreprinderile din sectorul alimentar al Republicii Moldova.

Pentru a spori capacitatea ANSA, echipa de experți ai proiectului au abordat și eficacitatea controlului oficial și evaluarea inspectorilor. Astfel, a fost prezentată în detaliu experiența Lituaniei privind sistemele de verificare a controlului oficial și de evaluare a inspectorilor, precum și elaborarea procedurii de verificare a alimentelor de origine animală, a controlului veterinar și supravegherii veterinare oficiale permanente. De asemenea, a fost elaborată procedura de evaluare a inspectorilor în domeniul sănătăţii animalelor, produselor de origine animală şi non-animală.