„Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile” este un proiect implementat de ERIM (anterior IREX Europe) cu sprijinul financiar al UE care vizează consolidarea organizaţiilor societăţii civile din Republica Moldova şi îmbunătăţirea capacităţilor lor operaţionale şi organizaţionale.

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este una dintre cele şase organizaţii care fac parte din programul de dezvoltare. După o evaluare organizaţională iniţială comprehensivă, Asociaţia şi-a stabilit priorităţile şi a început implementarea planului de acţiune elaborat cu sprijinul ERIM şi al unei echipe de consultanţi/te naţionali/le. Primul pas întreprins de către ABRM după procesul de evaluare iniţială a fost adaptarea şi actualizarea documentelor interne începând cu decembrie 2020. Astfel, pentru prima dată după 26 de ani de la înfiinţarea sa, Asociaţia şi-a modificat Statutul care acum reflectă pe deplin scopurile, obiectivele, misiunea şi viziunea ABRM. În prezent, Asociaţia este în procesul de dezvoltare şi ajustare a regulamentului intern pentru a se asigura că acesta este în conformitate cu cele mai bune practici existente, precum şi cu standardele legale naţionale.
În cadrul aceluiaşi program, la începutul lunii februarie 2021, a fost iniţiat un proces de planificare strategică participativă cu alte 3 organizaţii selectate, acestea fiind A.O. „Viaţa fără Leucemie” şi A.O. „Centrul de Drept al Avocaţilor” din Chişinău şi A.O. „Primăvara care ne uneşte” din oraşul Bălţi. În urma acestui proces, ţinând cont de rezultatele evaluării iniţiale, tendinţele externe, precum şi potenţialele riscuri, cele trei organizaţii vor poseda cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a stabili priorităţile în conformitate cu propria misiune şi viziune. Întrun final, fiecare organizaţie va elabora un document strategic susţinut de un plan de acţiune realist şi tangibil care va servi drept ghid spre atingerea indicatorilor viabili în următorii ani. Până la sfârşitul lunii martie, este preconizat ca cele trei organizaţii să îşi adopte planurile strategice pentru următorii trei ani şi să iniţieze implementarea planurilor de acţiune corespunzătoare cu suportul oferit de către ERIM.