„Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect nou implementat de Equal Rights and Independent Media – ERIM (anterior IREX Europe) cu sprijinul financiar al UE și are ca scop consolidarea organizațiilor societății civile din Republica Moldova și îmbunătățirea capacităților lor operaționale și organizaționale. Autism Hope, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Centrul de Drept al Avocaților, Primăvara care ne Unește, Neemia și Viață fără leucemie sunt cele 6 organizații beneficiare ale programului de dezvoltare organizațională care au trecut printr-un proces inițial de evaluare organizațională cu suportul unei experte externe contractate de ERIM. Ulterior, pe baza evaluării, cu suportul ERIM, fiecare organizație a stabilit un plan de acțiuni personalizat ce va fi implementat în cadrul proiectului până la sfârșitul anului 2022.

În era tehnologiilor și abundenţei de informaţii, comunicarea eficientă și conexiunea cu comunitatea joacă un rol extrem de important în promovarea și susţinerea unei cauze sociale, iar sustenabilitatea activităţilor organizaţiilor societăţii civile poate fi asigurată inclusiv prin cooperarea cu comunităţile locale, precum și colectarea de fonduri (fundraising). Drept urmare, comunicarea și fundraising-ul se regăsesc în planul de acţiuni al fiecărei dintre cele 6 organizaţii. Pe lângă suportul de mentorat în comunicare și colectare de fonduri, cele 6 organizaţii beneficiare ale programului au avut oportunitatea să se întâlnească în format offline în cadrul a 2 ateliere conduse de experta în comunicare, Natalia Șeremet.

În opinia participantelor și participanților, cele 2 ateliere le-au oferit cunoștințe atât practice cât și teoretice pe care le vor putea folosi pentru a-și spori vizibilitate cu scopul de a promova cauzele sociale pe care le susțin prin activitățile lor zilnice. Mai mult decât atât, pe lângă cunoștințele acumulate, organizațiile au rămas entuziasmate și inspirate de schimbul de experiență pe care l-au avut cu celelalte organizații active atât la nivel local cât și regional.

Pentru a asigura sustenabilitatea suportului în cadrul proiectului, ca urmare a instruirilor, împreună cu mentora în comunicare, cele 6 organizații se află acum la etapa de consolidare a cunoștințelor dobândite prin elaborarea unui plan de campanie de comunicare sau colectate de fonduri pe care îl vor implementa în perioada 2021 – 2022 cu suportul ERIM și sprijinul financiar al UE.

În perioada 8 – 9 iulie 2021, împreună cu experta, cele 6 organizații au acumulat cunoștințe noi cu privire la importanța comunicării atât interne cât și externe a ONG-urilor. Prin exerciții practice, participantele și participanții au făcut cunoștință cu instrumentele și bunele practici pe care le pot folosi pentru a comunica cât mai eficient și sustenabil.

Iar cu o săptămâna mai târziu, în data de 15 iulie 2021, organizațiile au continuat discuția în cadrul unui nou atelier cu privire la metodele de colectare de fonduri și implicare a comunităților în promovarea unei cauze sociale și susținerea drepturilor omului.