Autoritățile publice locale din Cahul și Ungheni au fost instruite în luna mai cum să integreze dimensiunea de gen în strategiile locale, pas important în procesul de transformare a acestora în comunități campioane de gen.

Primari și primare au discutat despre etapele elaborării unei politici la nivel local, cum să colecteze datele necesare dezagregate în bază de sex, cum să facă o analiză de gen a contextului local analizând indicatori sensibili la gen, într-o serie de instruiri organizate în parteneriat cu AXA Management Consulting și Gender Centru.

„Adesea în planificarea infrastructurii drumurilor nu se ia în considerare aspectul de gen. Însă vedem cât de important este ca orice decizie luată să fie echitabilă pentru întreaga populație. Trebuie să asigurăm accesul tuturor categoriilor de cetățeni la drumuri, care să permită și deplasarea familiilor cu copii și cărucioare, persoanelor cu nevoi speciale”, a menționat Ina Rusu, secretara Consiliului local Teșcureni.

Aceste instruiri sunt organizate de AXA Management Consulting și fac parte din proiectul EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.