Peste 30 de organizații neguvernamentale din diferite regiuni ale țării vor demara proiecte în anul curent, dezvoltând servicii sociale ce vor corespunde așteptărilor și nevoilor reale ale beneficiarilor din grupurile țintă: persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale și copii din grupuri vulnerabile. Proiectele sunt finanțate în cadrul Concursului de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare desfășurat de către Fundația Soros-Moldova din resursele Uniunii Europene

Printre serviciile care vor fi dezvoltate sau extinse la nivel local se regăsesc: case comunitare, locuințe protejate, echipe mobile, servicii de igienă și îngrijire, servicii de intervenție timpurie, servicii de zi pentru copiii din grupuri vulnerabile, asistență educațională, suport și meditații după ore, asistență și suport psiho-social, activități de socializare, dezvoltarea abilităților pentru auto deservire și trai independent, orientare vocațională și încadrarea asistată în câmpul muncii etc. Serviciile vor fi dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice centrale sau locale, care ulterior vor asigura durabilitatea acestora.

Astfel, circa 1000 persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii din grupuri vulnerabile vor avea șanse sporite de a fi integrate în societate. În același timp, circa 100 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor fi dezinstituționalizate.

Programul de granturi este desfășurat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone MoldovaAlianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD). Proiectul se implementează în perioada: februarie 2018 – ianuarie 2021, cu un buget total de 2 117 578 Euro.