În instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic din țară se află câteva zeci de persoane identitatea cărora nu este cunoscută, iar acest fapt creează impedimente legale pentru incluziunea acestora în societate și beneficierea de toate drepturile.

Cazul lui V.G., care și-a petrecut 40 de ani din viață în una din instituțiile rezidențiale din țară, fără a deține certificat de naștere și buletin de identitate este un caz care recent a fost  litigat cu succes în cadrul proiectului “Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”. Interesele lui V.G. au fost apărate de un avocat care a depus în instanță o acțiune de procedură specială. În procesul de judecată s-a reușit probarea faptului că data, anul nașterii și numele persoanei au fost schimbate din motive necunoscute la vârsta de 9 ani când  fusese plasat în instituția rezidențială. Astfel prin Hotărârea Judecătoriei a fost stabilită identitatea persoanei și obținut dreptul de perfectare a certificatului de naștere și a buletinului de identitate. Astfel, V.G. a trăit 40 de ani fără a cunoaște cine este cu adevărat, când și unde s-a născut.

Peste 30 de cazuri de litigare strategică au fost asistate juridic în cadrul Proiectului „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.

Persoana de contact proiectul UE: Nelea Panfil, Coordonator de proiect.

E-mail: npanfil@keystonehumanservices.org   

Persoana de contact Delegația Uniunii Europene: Victoria NeagaEmail: Victoria.NEAGA@eeas.europa.eu