Experți din domeniul vamal din sectorul public și privat, specialiști în domeniul logisticii internaționale, dar și toți cei interesați de comerț au avut posibilitatea să se întrunească, pe parcursul a două zile, 25 – 26 martie, în cadrul primei Conferințe dedicate facilitării comerțului internațional – e-TRADECON. Evenimentul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova, cu susținerea Asociației Businessului European și Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene. Forul a întrunit experți de top din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Băncii Mondiale, Corporației Financiare Internaționale, Comisiei Europene, USAID, reprezentanți ai autorităților vamale din Moldova, România, Ucraina.
În cadrul Conferinței, experții au dezbătut elementele inovatoare ale noului Cod Vamal și impactul acestora asupra facilitării comerțului internațional; rolul digitizării în raționalizarea proceselor aferente vămuirii de mărfuri, precum și în minimizarea interacțiunii businessului cu autoritățile publice și reducerea costurilor aferente; particularitățile lanțului valoric a e-comerțului internațional în contextul ferestrei de oportunitate generate de criza pandemică, precum și impactul regulatoriu în stimularea e-comerțului.
Un element deosebit al Conferinței a fost forul celor trei autorități vamale din România, Ucraina și Republica Moldova, fiind trecute în revistă bunele practici de cooperare internațională, precum controlul comun, schimbul de date, dar și reafirmate planurile de colaborare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii vamale.