La 28 septembrie 2021 a fost lansată o nouă conexiune de internet „spectrum” de mare capacitate, care este orientată să asigure un viitor digital pentru comunitățile de cercetare și educație (C&E) din Moldova și Ucraina.

În cadrul evenimentului de lansare, reprezentanți bibliotecilor din Moldova și ai comunității de fizică a particulelor din Ucraina au descris modul în care rețelele de cercetare și dezvoltare (C&E) și noua conexiune „spectrum” le permite să-și extindă activitatea, oferindu-le acces la resurse și sporind colaborarea internațională în domeniul cercetării.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului EaPConnect ca parte a celei de-a treia săptămână anuală a Comitetului Director al EU4Digital (27 septembrie – 1 octombrie).

Despre reţea și capacitatea sa „spectrum”

Noua conectivitate completează jumătatea de inel București-Chișinău-Kiev-Poznan și include prima conexiune regională între două țări ale Parteneriatului Estic. Noile segmente Chișinău-Kiev și Kiev-Poznan au o capacitate de 100 Gbps (Gigabiți pe secundă), ceea ce înseamnă o creștere de 6 ori pentru Ucraina și de 11 ori pentru Moldova față de cele existente. Deoarece această nouă infrastructură poate utiliza tehnologia „spectrum” de ultimă generație, care permite un flux de date majorat prin transmiterea acestora ca lungimi de undă multiple de lumină, noile segmente ar putea gestiona aproximativ 400 Gbps sau chiar mai mult prin simpla modernizare a modulelor de transmisie.

Această conexiune digitală „spectrum” este asigurată la nivel local prin intermediul rețelelor naționale pentru cercetare și educație RENAM (Moldova) și URAN (Ucraina), în calitate de parteneri ai proiectului EaPConnect, finanțat în cadrul inițiativei EU4Digital. Fiind achiziționată de parteneri și GÉANT, cu costurile reduse în preț/Gbps/Km/an pentru RENAM și URAN, astfel noua legătură permite rezervarea mai multor resurse pentru sprijinirea comunităților C&E din Moldova și Ucraina. Garantat în temeiul contractului pe 15 ani prin drepturi irevocabile de utilizare, fără precedent în EaPConnect, prețurile și tehnologia vor rămâne stabile dincolo de durata de viață a proiectului. Aceasta nu numai sprijină obiectivele EaPConnect de reducere a decalajului digital și de conectare a sectoarelor C&E ale Parteneriatului Estic cu GÉANT, dar și contribuie la scopul comun al GÉANT și EU4Digital de a susține dezvoltarea digitală pe termen lung și beneficiile pe care ea le aduce societății.

Repere importante și premiere

Noua conexiune digitală marchează alte câteva repere importante și realizări în premieră pentru EaPConnect, partenerii săi și comunitățile lor C&E, precum și pentru backbone-ul rețelei GÉANT:

Conexiunea dintre Chișinău și Kiev oferă pentru prima dată a doua rută vital importantă ca datele de cercetare să intre/iese din Moldova – aducând ţara la nivelul celor mai bune practici GÉANT.

Pentru prima dată datele de cercetare, circulând între ţările UE, ar putea tranzita prin Ucraina sau Moldova, sporind importanţa acestor ţări pentru comunitatea și reţeaua GÉANT.

Întrucât Ucraina devine o poartă de interconectare cu transportatorii din Orientul Îndepărtat și Asia, conectivitatea prin Kiev are o importanţă strategică chiar mai mare pentru viitor.

Această dezvoltare adaugă două noi puncte de prezenţă a reţelei GÉANT la Chișinău și Kiev și le conectează cu punctele de prezenţă existente la București și Poznan: astfel se creează rute adiţionale de backbone de la Poznan și București și se extinde reţeaua paneuropeană.

Integrarea Moldovei și Ucrainei în infrastructura GÉANT îmbunătăţește fiabilitatea și redundanţa conectivităţii către/dinspre aceste ţări, reducând riscurile legate de fluxul de date și consolidând reţeaua.

Această realizare aduce Moldova și Ucraina la nivelul celor mai avansate reţele C&E din Europa, împreună cu îmbunătăţiri ale reţelei GÉANT, efectuate în cadrul proiectului GN4-3N.

Această nouă reţea este pentru prima dată, când o infrastructură cu capacitate „spectrum”, achiziţionată în mod comercial, este utilizată în reţeaua GÉANT.

Lansare și beneficii

EaPConnect a organizat evenimentul „Stronger neighbours, stronger global research & education partners: ‘Spectrum’ digital highways interconnect Moldova, Ukraine and European partners” („Vecini mai puternici, parteneri globali de cercetare și educație mai puternici: Conexiunea digitală „spectrum” asigură legătura dintre Moldova, Ucraina și partenerii europeni”) pentru a lansa și sărbători această noua conectivitate. Circa 70 de invitați de la universități și institute de cercetare, ministere și autorități de finanțare a cercetării, delegații ale UE, inițiativa EU4Digital și DG NEAR al Comisiei Europene au participat la acest eveniment online.

Reprezentând Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), care reunește 22 de biblioteci, inclusiv 14 biblioteci universitare, Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” din Chișinău, a reliefat importanța noii conectivități în realizarea misiunii acestei comunități.

Reprezentanții ministerelor din Ucraina și Moldova și ai DG NEAR al Comisiei Europene – Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, care finanțează proiectul EaPConnect prin inițiativa EU4Digital – au reacționat foarte pozitiv la lansarea noii rețele „spectrum” și valoarea pe care aceasta o aduce pentru viitorul digital al Moldovei, Ucrainei și al altor țări din Parteneriatul Estic.