Uniunea Europeană a anunțat în cadrul inițiativei Echipa Europa trei proiecte-cheie, ce urmează să fie implementate în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Evenimentul organizat la Chișinău a reunit membrii Echipei Europa, printre aceștia, ambasadorii Uniunii Europene și ai statelor sale membre, reprezentanții agențiilor europene de dezvoltare și ai instituțiilor financiare partenere.

At the event, Team Europe announced three initiatives, which will be implemented over the next four years with a total budget of 36 million EUR, in partnership with European development agencies:

◊ UE pentru Comunităţile locale – o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană în calitate de partener principal, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul GIZ Moldova, Agenția Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADA) și Polish Aid. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și abordarea consecințelor economice și sociale ale pandemiei COVID-19 în comunitățile locale din țară.

◊ Sprijinul UE pentru sporirea transparenţei, a responsabilităţii și a accesului la sistemul judiciar – un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agențiile de dezvoltare lituaniană și franceză, care urmărește să sporească transparența, responsabilitatea și accesul la sistemul judiciar prin monitorizarea instanțelor; creșterea capacităților avocaților prin asigurarea îmbunătățirii drepturilor la un proces echitabil și sporirea acordării de asistență juridică de calitate, în conformitate cu standardele internaționale. Monitorizarea instanțelor va fi efectuată cu sprijinul societății civile.

◊ Suportul UE pentru mass-media locală – un proiect finanțat de UE, implementat de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (SlovakAid), care urmărește să ofere asistență presei locale în crearea de conținut, sprijinirea abilităților de afaceri și furnizarea de asistență de specialitate pentru a îmbunătăți sustenabilitatea mass-mediei locale. Proiectul va sprijini și start-up-urile media.

Cu acest prilej, au fost anunțate și măsurile recente de asistență în domeniul eficienței energetice în clădirile publice, precum și sprijinul oferit întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), parte a eforturilor Echipa Europa – implementate de Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD).

Inițiativa Echipa Europa a fost creată în condițiile extraordinare generate în 2020 de pandemia COVID-19 în calitate de răspuns european unit la nevoile majore apărute în țările partenere. Echipa Europa combină resursele colective de dezvoltare ale UE, ale statelor membre, inclusiv ale agențiilor de implementare. Resursele băncilor europene – Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – fac parte, de asemenea, din sprijinul inițiativei Echipa Europa.