Pe 8 iunie, Șeful Misiunii, Slawomir Pichor, a avut o întrevedere de lucru cu Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, dl Igor Talmazan și echipa sa. Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal, Rosario de Blasio la fel a participat la întrevedere. Părțile au discutat despre provocările actuale pentru Serviciul Vamal, care decurg din fluxul crescut de mărfuri la frontiere și inițiativele care vizează eficientizarea gestionării fluxului de mărfuri din Ucraina către UE.

În cadrul întâlnirii, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Igor Talmazan, a prezentat inițiativele întreprinse pentru a facilita trecerea camioanelor și a reduce timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierei. Părțile au discutat despre acțiunile Serviciului Vamal introduse pentru eficientizarea procesării mărfurilor pentru importul, exportul și tranzitul mărfurilor din Ucraina.

Din partea sa, șeful Misiunii EUBAM a oferit observațiile și sugestiile Misiunii cu privire la situația actuală la frontieră. Șeful Misiunii a introdus, de asemenea, inițiativa EUBAM de a organiza un Seminar Internațional la nivel înalt privind gestionarea fluxului de mărfuri într-o situație de criză și împărtășirea celor mai bune practici europene, pe care Serviciul Vamal al Republicii Moldova a susținut-o în unanimitate.