Patruzeci de elevi de diferite etnii, din 20 de comunități din țară, au demarat, în școlile lor, procesul de pilotare a programului de teatru social, elaborat de organizația Terre des hommes Moldova. Astfel, pe parcursul lunilor septembrie – noiembrie 2018, aceștia urmează să-și formeze trupele de teatru, pentru a monta, ulterior, spectacole care să abordeze problemelele sociale cu care se confruntă comunitațile din care fac parte. Elevii, câte doi din fiecare instituție, asistați de un profesor, își selectează în această perioadă membrii trupei și desfășoară activități de consolidare a echipelor, precum și exerciții de teatru, pe care le-au însușit în cadrul instruirilor oferite în vară de Tdh Moldova.

Pentru a face posibilă implementarea acestui program în școli, elevii, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, au participat la un șir de ateliere de teatru social. Copiii au învățat cum pot, prin intermediul metodei teatrului social, să aducă în atenția publică subiecte sociale stringente din comunitățile lor, pentru a găsi soluții viabile pentru acestea și pentru a stimula schimbarea socială.

În paralel cu elevii, și profesorii lor, în număr de peste nouăzeci, au participat la un program de instruiri, ce a cuprins subiecte precum drepturile copilului, egalitatea de gen, stereotipurile și prejudecățile, discriminarea. Prin intermediul acestor instruiri, Tdh mizează să contribuie la consolidarea rolului pe care îl au şcolile în educarea și promovarea toleranței, diversităţii şi incluziunii sociale.

Programele de instruiri pentru elevi și profesori sunt parte a proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, implementat de Tdh Moldova, în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale, cu suportul financiar al Uniunii Europene și cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.