Cum sunt implementate măsurile de eficienţă energetică în contextul Acordului de Asociere? Ce sunt gazele cu efect de seră? Ce sector produce cele mai multe emisii, în ce mod putem reduce emisiile de CO2, dar şi ce rol îl joacă tinerii la utilizarea eficientă a energiei? Acestea sunt câteva dintre subiectele mesei rotunde „Rolul tinerilor privind utilizarea eficientă a energiei şi reducerea emisiilor de CO2”, desfăşurată în regim online pe 17 februarie curent.

Evenimentul a fost organizat de IDIS „Viitorul“ în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în oraşul Călăraşi – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de autoritatea publică locală din oraşul Călăraşi, în colaborare cu IDIS „Viitorul”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE).
Discuţiile mesei rotunde au abordat angajamentul Republicii Moldova privind reducerea emisiilor de C02 către anul 2030, măsurile privind reducerea consumului de energie în instituţii publice si sectorul privat, dar şi rolul tinerilor în promovarea eficienţei energetice. Evenimentul online a adunat tineri din raionul Călăraşi, specialişti din administraţia publică, reprezentanţi ai instituţiilor publice din raionul Călăraşi şi societăţii civile.
Sectoarele eficienţei energetice sunt considerate prioritare de Comunitatea Energetică Europeană (CEE), iar statele membre ale CEE şi-au asumat mai multe angajamente care urmau a fi atinse până în anul 2020. Este vorba de reducerea consumului anual de energie cu 20%, o pondere a energiei regenerabile de 17% din consumul total de energie şi de 10% din cel al energiei electrice. De asemenea, se prevede o reducere cu 25% a emiselor de CO2 şi altele. Republica Moldova se angajează să reducă necondiţionat, până în anul 2030, emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% faţă de anul 1990.
În opinia participanţilor, prin contribuţia şi exemplu fiecăruia de a utiliza eficient energia se va reuşi reducerea emisiilor de C02 pentru un mediu înconjurător mai curat şi sănătos.
Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în oraşul Călăraşi – Licurici în inima Codrilor”, implementat de Primăria oraşului Călăraşi, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor – proiecte demonstraţionale” (CoM-DeP). Proiectul de eficienţa energetică în oraşul Călăraşi presupune instalarea unei reţele de iluminat de 21 de kilometri şi iluminarea arhitecturală a două clădiri publice. Ca rezultat, proiectul va asigura o economie reală de 6 500 euro/an, va permite reducerea emisiilor de CO2 şi a costurilor de întreţinere şi exploatare.
Informaţii adiţionale: www.EU4Energy.eu