Pe data de 5 februarie 2021 a avut loc atelierul de lucru cu tema “Implementarea Programului pentru Transport Public Curat (TPC) în Republica Moldova”.

Obiectivele evenimentului au fost:

  • Prezentarea proiectului „Facilitarea investiţiilor publice verzi în Republica Moldova: Implementarea Programului pentru Transport Public Curat (TPC)”.
  • Prezentarea principalelor constatări ale raportului de proiect privind potenţialele surse de finanţare.
  • Identificarea următorilor paşi pentru implementarea programului TPC, în special a modului în care ar trebui înfiinţată unitatea de implementare a programului (UIP).

Programul pentru Transport Public Curat (TPC) a fost elaborat în cadrul programului „Cheltuieli publice cu emisii reduse de dioxid de carbon la nivel naţional în Republica Moldova.”
Programul pentru Transport Public Curat (TPC) a fost dezvoltat în cadrul proiectului ”Cheltuieli publice cu emisii reduse de carbon la nivel naţional în Moldova” şi este axat pe susţinerea trecerii la autobuze moderne care utilizează combustibili fosili mai curaţi (cum ar fi GNC – gaz natural comprimat şi GPL – gaz petrolier lichefiat), sau electricitate generată de acestea sau de resurse regenerabile (eoliană, solară, hidroelectrică), în cazul troleibuzelor. Programul TPC include două etape: prima etapă (pilot) pentru două oraşe selectate şi o fază de extindere pentru o zonă mai mare şi pentru un număr mai mare de beneficiari. Etapa pilot prevede înlocuirea a 77 de unităţi de transport vechi (62 de troleibuze şi 15 microbuze) în Chişinău şi Bălţi, cu o investiţie totală de 19,1 milioane USD pentru un an (după etapa pregătitoare de un an). Etapa de pilotare şi de extindere (scenariul 1) împreună vor oferi 735 de vehicule urbane şi suburbane noi în două oraşe pilot (62 troleibuze, 393 autobuze şi 280 microbuze), necesitând o investiţie de 150,2 milioane USD. În cazul în care este implementată etapa de extindere mai ambiţioasă (Scenariul 2), Moldova va avea 2.510 vehicule urbane, suburbane şi interurbane (62 troleibuze, 1.456 autobuze şi 992 microbuze cu GNC şi GPL şi motoare diesel moderne), cu un cost investiţional de 498,6 milioane USD.
În cadrul misiunii OCDE în Moldova, în ianuarie 2020, şi urmare a discuţiilor cu pârţile interesate s-a convenit asupra continuării acestei activităţi şi oferirea suportului la implementarea Programului TPC, prin asistenţă tehnică şi dezvoltare de capacităţi, inclusiv asistenţă în atragerea co-finanţării de la IFI şi donatori, precum şi crearea unei unităţi de implementare a programului, examinând, printre altele, implicarea ”Unităţii de implementare a proiectelor în domeniul mediului” existentă, dar şi alte posibile opţiuni.
Activitatea este finanţată şi implementată în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment). Sub conducerea generală a Comisiei Europene, partenerii de implementare – OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) şi Banca Mondială – se bazează pe realizările importante a  programelor de cooperare din trecut, aşa ca ”Ecologizarea Economiilor în Vecinătatea Estică” (EaP GREEN), un program regional, implementat în 2013-2017.