Pe data de 10 septembrie 2021 a avut loc ședința Grupului de lucru interministerial privind dezvoltarea durabilă și economia verde, Comitetul Național de Implementare al proiectului Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment) în Republica Moldova, cu participarea Ministrului Mediului și Ministrului Economiei

Obiectivele de bază ale ședinței au inclus prezentarea raportului final de evaluare a Programului pentru promovarea economiei verzi pe 2018-2020 și a recomandărilor pentru elaborarea noului Program pentru 2022-2027; prezentarea documentului informațional privind Pactul Verde European și starea tranziției verzi în Republica Moldova; prezentarea Indicatorilor Creșterii Verzi în Republica Moldova: lansarea activităților de actualizare a setului național; prezentarea informației despre starea implementării EU4Environment în Moldova în anul 2021 (prezentare elaborată în comun cu Partenerii de implementare); prezentarea planurilor/activităților sub-componentelor EU4Environment pentru perioada septembrie-decembrie 2021 și planurilor generale pentru 2022, cu contribuția partenerilor de implementare/ organizațiilor implementatoare și evenimentele regionale EU4Environment (inclusiv reuniunea Regională din 21 septembrie 2021); și prezentarea planului de lucru pe țară pentru Rezultatul 4 pentru anii 2021-2022 (Banca Mondială).

Ședința a avut loc în format virtual, moderată de Dna Iordanca-Rodica IORDANOV, Secretar de stat, Ministerul Mediului.