Un sistem funcțional de asigurare a respectării legislației de mediu generează o multitudine de beneficii sociale și economice. Un astfel de sistem protejează sănătatea publică și mediul înconjurător și este de ajutor țărilor la implementarea politicilor de mediu la costuri mai mici. Prin intermediul acestuia se promovează statul de drept și buna guvernare, precum și sporirea nivelului de implicare a cetățenilor. Și în sfârșit, prin acesta se poate consolida încrederea investitorilor și stimula crearea de noi locuri de muncă.

Cu sprijinul „Acțiunii Uniunea Europeană pentru mediu” (EU4Environment), proiect finanțat de Uniunea Europeană, a fost elaborat și prezentat Raportul „Sistemul de asigurare a conformității de mediu în Republica Moldova: Situația actuală și recomandări”.

Acest raport face un bilanț al stării sistemului de asigurare a conformității de mediu în Republica Moldova, inclusiv cadrul legal și instituțional, activitățile de monitorizare, aplicare și promovare a conformității. Pe baza acestei evaluări, se identifică lacune și se oferă recomandări pentru îmbunătățire.

Raportul este disponibil în limbile engleză și română.