Pe data de 11 septembrie a avut loc Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi – Comitetul Naţional de Implementare (CNI) pentru EU4Environment în Moldova care a marcat primul an de implementare practică a EU4Environment în Republica Moldova.

Obiectivele de bază ale ședinţei a doua a GL/CNI în 2020 au fost următoarele:

  • Prezentarea informaţiei despre starea implementării EU4Environment în Moldova în anul 2020 (prezentare elaborată de comun acord cu Partenerii de implementare);
  • Prezentarea planurilor/activităţilor sub-componentelor EU4Environment planificate pentru septembrie-decembrie 2020 și planurilor generale pentru 2021, propuse de partenerii de implementare/organizaţiile implementatoare;
  • Discutarea și aprobarea domeniilor noi prioritare pentru actualizarea documentelor de politici în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor, investiţiilor verzi necesare și activităţile partenerilor pe 2021-2022 (ex.: eco-inovaţii pentru IMM, eco-etichetare etc);
  • Organizarea procesului de pregătire către Reuniunea Regională a EU4Environment/Comitetul regional de Implementare, 22 septembrie 2020, de participare și intervenţii a Secretarilor de stat la evenimentul dat (conferinţă virtuală);
  • Prezentarea pregătirilor de Săptămâna Verde Europeană (EU Green Week 2020) – 19-23 octombrie 2020 si actiunile partenerilor (14.09 – 26.10.2020);
  • Asigurarea sinergiei cu alte proiecte/acţiuni și informarea partenerilor de implementare despre posibilităţile și necesităţile de implementare a EU4Environment în Moldova;

Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi/Comitetul Naţional de Implementare (CNI) pentru EU4Environment a avut loc în cadrul Acţiunii Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment, ca parte a Rezultatului 1, Un proces decizional mai verde, Acţiunea 1.1: Responsabilitatea privind economia verde, coerenţa politicilor și coordonarea intersectorială, implementat de Programul ONU pentru Mediu/UNEP.