Evenimentul a fost organizat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mijlocii Mici (ODIMM) în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), în cadrul proiectului regional EU4Environment finanţat de UE.

În cadrul EU4Environment oamenii de afaceri din cadrul IMM-urilor din Republica Moldova, interesaţi de obţinerea produselor şi modelelor de consum verzi şi sustenabile, au fost familiarizaţi cu metodele europene de promovare a eco-inovaţiilor în domeniul antreprenorial.
Studiile recente şi evoluţia politicilor publice în Republica Moldova evidenţiază necesitatea de a lua măsuri suplimentare pentru a încuraja întreprinderile mici şi mijlocii (în continuare IMM-uri) să adopte practici de afaceri mai ecologice. În timp ce IMMurile generează aproximativ 64% din poluarea industrială în Uniunea Europeană, doar 16% dintre acestea sunt implicate în acţiuni de mediu (OECD Green Growth Studies, 2018: Environmental Policy Toolkit for SME Greening in EU Eastern Partnership Countries). Prin urmare, există încă un potenţial semnificativ de a promova instrumente şi bune practici pentru a încuraja „ecologizarea” IMM-urilor din ţară. Multe dintre aceste instrumente sunt deja puse în aplicare de statele membre ale Uniunii Europene şi pot fi adaptate necesităţilor IMM-urilor din Republica Moldova, încurajând astfel dezvoltarea durabilă şi competitivitatea economică internaţională a întreprinderilor şi a economiei ţării, în general.


Ca parte a programului EU4Environment, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) coordonează o componentă în promovarea lanţurilor valorice ecologice şi a inovării produselor (denumită în continuare eco-inovare) în rândul IMM-urilor din Moldova şi din alte ţări ale Parteneriatului Estic (denumit în continuare EaP). Aceasta include dezvoltarea capacităţii şi furnizarea de asistenţă tehnică pentru a spori durabilitatea lanţurilor valorice ale IMM-urilor, a proceselor de producţie şi a ciclului general de viaţă al produselor / serviciilor pe care le oferă.
UNEP a constituit un parteneriat cu Organizaţia Moldovei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (în continuare ODIMM) pentru a realiza activităţi de sensibilizare şi consolidare a capacităţilor în domeniul eco-inovaţiei pentru IMMurile din Republica Moldova. ODIMM este o instituţie publică, necomercială, non-profit, care activează în strânsă coordonare cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatori de servicii în afaceri şi IMM-uri din Moldova. Misiunea generală a ODIMM, reţelele extinse ale IMM-urilor şi expertiza de formare oferă plus valoare pentru implementarea, Obiectivul 2.6 EU4Environment privind ecoinovaţia în cadrul IMM-urilor moldoveneşti.
Ecologizarea IMM-urilor va oferi, de asemenea, Republicii Moldova o serie de oportunităţi de a profita de Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) cu UE, precum şi de a atinge obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Elemente ale IMM-urilor ecologice pot fi găsite şi în Strategia de mediu a Republicii Moldova pentru 2014-2023; Strategia pentru dezvoltarea emisiilor reduse a Republicii Moldova până în 2030; Programul naţional de eficienţă energetică pentru perioada 2011-2020; Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030; Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru 2013-2027 şi; Strategia ţării pentru alimentarea cu apă şi canalizare (2014-2028). Acest lucru subliniază, de asemenea, un peisaj politic favorabil pentru stimularea eco-inovării în rândul întreprinderilor din Moldova.