În cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova de achiziții publice durabile. Acest lucru se va realiza prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consiliere și dezvoltarea capacităților / instruiri către factorii de decizie politică, practicienii în achiziții, întreprinderi și asociații de afaceri, precum și ONG-uri și alte părți interesate.

Achizițiile publice, care reprezintă până la 20% din PIB în țările din Europa de Est și din Caucaz, oferă o oportunitate în mare parte neexploatată de a conduce afacerile și piețele interne către inovare și durabilitate sporită. Schimbarea faptului că cheltuielile pentru bunuri și servicii mai durabile pot genera rezultate sociale, de mediu și economice pozitive, cum ar fi reducerea sărăciei, îmbunătățirea echității, reducerea emisiilor de GES și creșterea eficienței energetice și a resurselor. Achizițiile publice durabile (SPP) se dezvoltă astfel ca un instrument politic cheie de susținere a dezvoltării durabile și de promovare a unei tranziții spre o economie verde incluzivă.
În cadrul atelierului din 21 mai, a avut loc prezentarea concluziilor cheie ale evaluării progresului privind promovarea SPP în Republica Moldova de la finalizarea proiectului EaP GREEN în 2017; prezentarea și discutarea recomandărilor privind pașii următori ai promovării SPP în cadrul EU4Environment; prezentarea și discutarea proiectului hotărârii guvernului privind implementarea SPP în Republica Moldova.