Pe 24 februarie, EUBAM şi reprezentanţii agenţiilor de aplicare a legii din Ucraina şi Republica Moldova, împreună cu Europol, Frontex, OSCE şi UNODC au organizat, în format de videoconferinţă, cea de-a treia întâlnire operaţională a Grupului de lucru privind armele (GLA).

Agenţiile participante au discutat şi aprobat Planul de acţiune al GLA pentru 2021, care include activităţi precum întâlniri regulate şi operaţionale, evaluări ale riscurilor, operaţiuni comune, seminarii şi instruiri internaţionale.
În plus, în cadrul şedinţei a fost prezentată şi aprobată versiunea finală a Ghidului privind livrările supravegheate, pregătită de EUBAM, în cooperare cu membrii GLA din Republica Moldova şi Ucraina. Documentul are ca scop îmbunătăţirea cooperării între autorităţile de aplicare a legii şi autorităţile judiciare implicate în fiecare dintre ţări, precum şi cunoaşterea legislaţiei şi practicilor naţionale, facilitând astfel livrările supravegheate ca parte a eforturilor comune de combatere a traficului ilicit de arme de foc.
Agenţiile europene, Europol şi Frontex, au informat participanţii cu privire la imaginea strategică a traficului ilicit de arme, muniţii şi explozivi în Europa, cu un accent special pe sud-estul Europei, oferind exemple operaţionale. De asemenea, Europol s-a oferit să organizeze o instruire teoretică privind analiza riscurilor pentru membrii GLA.
Reprezentanţii OSCE din Ucraina au oferit membrilor GLA o imagine de ansamblu cuprinzătoare a proiectelor OSCE din regiune, prezentând o imagine analitică a proliferării armelor în zonă. OSCE va sprijini activ activităţile GLA prin furnizarea de sesiuni specifice de formare teoretică şi practică pentru ofiţerii de aplicare a legii care lucrează în domeniu. La rândul lor, reprezentanţii agenţiilor de aplicare a legii din Republica Moldova şi Ucraina au oferit o imagine de ansamblu asupra situaţiei din teren la frontiera comună.
EUBAM a informat participanţii cu privire la rezultatele operaţiunii comune „ORION II” care a avut ca scop prevenirea şi combaterea traficului ilicit de arme de foc în Republica Moldova şi Ucraina, inclusiv la frontierele externe ale UE cu cele două ţări partenere. Deşi afectată de pandemia de coronavirus, operaţiunea a avut ca rezultat un număr semnificativ de reţineri de arme de calibru mic (194 buc.), arme uşoare (282 buc.), muniţii (6.389 buc.) şi explozivi (19 buc./4,65 kg).
În cele din urmă, membrii Grupului de lucru privind arme şi-au exprimat satisfacţia cu rezultatele întâlnirii şi şi-au exprimat încrederea că activităţile viitoare planificate în cadrul Grupului vor consolida semnificativ cooperarea internaţională şi vor spori capacitatea operaţională de a contracara acest fenomen.
Notă: Grupul de lucru pe arme a fost înfiinţat în decembrie 2019, la iniţiativa EUBAM şi a serviciilor sale partenere cu sprijinul Europol, Frontex şi OSCE, pentru a consolida eforturile Republicii Moldova şi Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme de foc.