Decembrie 2017 este perioada când activitatea EUBAM (Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina) va intra într-o nouă fază operațională. Decizia a fost luată de Comitetul Consultativ al EUBAM, reunit recent la Odesa. Misiunea va fi raționalizată și se va concentra pe sprijinirea măsurilor tehnice de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol, pe combaterea criminalității transfrontaliere și pe punerea integrală în aplicare a managementului integrat al frontierelor.

Potrivit ES Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE la Chișinău și Președinte al Consiliului Consultativ, noua misiune, care va dura până în noiembrie 2020, va fi redusă, dar va fi mai orientată spre rezultate. Viceministra Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniela Morari, a salutat a rândul său extinderea mandatului EUBAM și și-a exprimat certitudinea că acesta se va baza pe realizările obținute până în prezent, cu sprijinul Misiunii, de către agențiile de frontieră din Republica Moldova. Participanții la lucrările Consiliului Consultativ au convenit să intensifice eforturile în domenii precum combaterea contrabandei, îmbunătățirea legăturii feroviare de călători între Chișinău și Odesa și introducerea unui sistem care să permită schimbul automat de date.

Printre alte activități, desfășurate de EUBAM și instituțiile sale partenere, se numără campania inițiată de Biroul de migrație și azil din Republica Moldova prin care să-i informeze pe cetățenii străini care ne vizitează țara despre drepturile și obligațiile lor. În special, au fost vizați cei care intenționau să rămână pentru o perioadă mai îndelungată în Republica Moldova, ei fiind informați despre drepturile la muncă, protecție socială, demararea unei familii și accesul la educație. EUBAM a ajutat Biroul Migrație și Azil să producă și să distribuie 25.000 de pliante în limbile engleză, rusă și română.

Tot în această vară, cu sprijinul EUBAM, experții vamali din Republica Moldova și cei din Ucraina au fost informați despre punerea în aplicare a Convenției pan-euro-mediteraneene (PEM) privind regulile preferențiale de origine. Chișinăul aplică deja acest instrument juridic, în timp ce Kievul abia a inițiat procedura de aderare. Scopul atelierului a fost să pregătească Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei pentru o abordare comună și similară a acestei problematici.

De asemenea, oficialii EUBAM a anunțat bilanțurile operațiunii „Navigator”, pe care Misiunea a coordonat-o în luna aprilie 2017 și la care au participat autorități vamale și de aplicare a legii din Ucraina, Republica Moldova, Grecia, România și Spania, precum și unități ale Europol, Frontex și ale Centrului de aplicare a legii din Europa de Sud-Est (SELEC). Operațiunea a vizat mișcarea ilegală, de-a lungul graniței dintre Ucraina și Republica Moldova, precum și în porturile și aeroporturile adiacente, a armelor de foc, explozivelor, materialelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Autoritățile ucrainene au confiscat 578 de arme de foc, 776 de muniții, cinci unități de explozibil și un pachet de materiale radioactive. La fel, a fost prevenit un act planificat de terorism, după ce serviciile ucrainene au reținut, la Odesa, o persoană cu 600 g de TNT.