Un studiu despre procedurile vamale la Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost elaborat de Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina – EUBAM. Scopul studiului este să contribuie la sporirea volumului de schimburi comerciale și la competitivitatea portului, și recomandă măsuri de îmbunătățire a eficienței procedurilor vamale, de frontieră, fitosanitare și celor veterinare.

Portul Internațional Liber Giurgiulești este singurul port maritim al Republicii Moldova, situat în sud-vestul țării. În ultima perioadă acesta a înregistrat o creștere semnificativă a traficului de mărfuri, cu 876.274 de tone de mărfuri în vrac și 757.977 de tone de mărfuri containerizate, care au trecut prin port în anul 2016.

Realizat în strânsă cooperare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, studiul s-a axat pe traficul de containere, analizând activitatea mai multor servicii de control la frontieră, însărcinate cu lichidarea încărcăturii în port. La fel, autorii și-au propus să identificând zonele în care, prin simplificarea și modernizarea procedurilor vamale, întreprinderile comerciale ar putea fi extinse, respectiv dezvoltat comerțul internațional. Astfel de eforturi ar trebui nu doar să fie benefice pentru serviciile de frontieră, ci și să sporească potențialul investițiilor și al creșterii comerciale în port.

Tot în contextul unor activități cu impact economic, EUBAM a organizat, pentru 24 de oficiali vamali moldoveni și ucraineni, un atelier de lucru despre apropierea legislației privind Auditul Post-Lichidare (APL) la standardele Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Comerțului. Experți din țări UE și specialiști EUBAM au oferit exemple practice și experiențe comune despre APL în Slovenia, Finlanda,  Germania și Republica Cehă. Participanții la atelier – angajați ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova și ai Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei – au discutat etapele individuale ale APL, inclusiv fazele de pregătire, execuție, raportare și urmărire.

Auditul post-lichidare permite verificarea exactității și autenticității declarațiilor vamale prin examinarea înregistrărilor și a sistemelor de afaceri ale unui operator economic. Abordarea reduce necesitatea unor controale îndelungate la frontieră, facilitând comerțul și permițând serviciilor vamale să-și planifice eficient resursele.