EUBAM a organizat, la 7 iulie, un atelier în format online privind intervenția în caz de urgență radiologică. La eveniment au participat specialiști de înalt nivel din cadrul Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciilor Vamale, Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și reprezentanți ai agențiilor nucleare și radiologice din ambele țări.

Pe parcursul atelierului, experții EUBAM au prezentat procedurile UE de depistare, reținere, transportare și distrugere a materialelor nucleare. Pe baza exemplului Germaniei și al Bulgariei, experții Misiunii au demonstrat practicele europene de intervenție în caz de urgență radiologică, la nivel strategic și operațional. Totodată, specialiștii din Moldova și Ucraina au prezentat modurile de operare utilizate în ambele țări în cazul depistării materialelor radioactive și au efectuat un schimb de experiență privind gestionarea cazurilor. Având în vedere importanța practicii concrete în îmbunătățirea reacției operaționale la amenințările radiologice, participanții au convenit să elaboreze și să organizeze un exercițiu practic.

Generalul Slawomir Pichor, șeful Misiunii de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, a salutat decizia de organizare a exercițiului practic. De asemenea, șeful Misiunii a subliniat importanța acțiunii de combatere a materialelor radioactive în comun. „Atunci când este depistată o amenințare radiologică și nucleară, pentru neutralizarea cu succes a acesteia, este necesară reacția rapidă și coordonată a mai multor agenții și sinergia între toți participanți. Cooperarea eficientă este cu atât mai importantă pentru gestionarea răspunsului la asemenea incidente, dacă ele au un caracter transfrontalier. Totodată, doresc să evidențiez importanța acestui eveniment care a creat o platformă pentru efectuarea schimbului de experiență și extinderea cooperării la nivel național și internațional”, a menționat șeful Misiunii.