Reprezentanții ai șase organizații ale societății civile care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova au efectuat recent o vizită de studiu în Austria, la invitația Asociației Europene a Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități. Scopul lor a fost de a cunoaște mai bine experiența austriacă în ceea ce ține de principiile și metodologia de instituire a mecanismului independent de monitorizare în conformitate cu articolul 33, alineatul (2) din Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap.

De facto, Comitetul Independent de Monitorizare al Austriei este reprezentat de organizații ale societății civile care lucrează pentru persoanele cu dizabilități, de organizații ale persoanelor cu dizabilități, de organizații pentru drepturile omului și de mediul academic ce vizează promovarea, protejarea și monitorizarea drepturilor. Astfel, Comitetul reprezintă vocea persoanelor cu dizabilități și oferă autorităților recomandări ce vor genera politici care să conducă la realizarea drepturilor lor. Concluzia participanților a fost că experiența austriacă este una dintre cele mai bune din Europa și este binevenit să fie extinsă și în Republica Moldova. În acest sens, eforturile organizațiilor societății civile trebuie consolidate pentru a susține un mecanism eficient de monitorizare independent bazat pe experiența dobândită.

Vizita a avut loc în cadrul Proiectului „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale în instituțiile rezidențiale neuropsihiatrice”, implementat de Asociația „Keystone Moldova” în parteneriat cu EASPD și AOPD, și finanțat de Uniunea Europeană. Tot datorită „Keystone Moldova”, prin Proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de UE, au fost instruiți actorii comunitari în domeniul protecției persoanelor cu handicap.

Și anume, specialiștii din structurile teritoriale de asistență socială din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă au efectuat o vizită de studiu la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copiilor (DSAPFC) din raionul Fălești. Specialiștii au aflat despre varietatea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din acest raion, despre mecanismul de identificare și trimitere a beneficiarilor, despre rolul supravegherii profesionale și asigurarea calității serviciilor prestate. De asemenea, participanții au vizitat mai multe servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități care au fost dezvoltate de DSAPFC Fălești cu sprijinul experților de la „Keystone Moldova” – „Echipa Mobilă”, „Casa Comunitară”, „Viață susținută” și „Răgazul”.