Experții Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova și-au prezentat recomandările pentru îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice din Republica Moldova la ședința Grupului de lucru cu autoritățile publice din domeniu, care a avut loc pe 28 iunie a.c., la sediul AGEPI.

În cadrul evenimentului au fost anunțate rezultatele activității Proiectului pe componenta ”Indicații Geografice”, fiind raportate activități de instruire pentru autoritățile publice, precum și pentru grupurile de producători. Astfel, de la începutul anului au fost organizate 4 seminare de sensibilizare pentru asociațiile de producători din Moldova în domeniile horticultură, sectorul legumelor și fructelor de pădure și cele ale laptelui și al cărnii, apicultură, struguri de masă. De asemnea, a fost finalizat raportul privind identificarea produselor tradiționale și a fișelor pentru produse, a fost elaborat Ghidul privind controlul produselor cu GI ș.a. În continuare pentru promovarea produselor cu IG este planificată lansarea unei hărți on-line a produselor cu IG în țara noastră și o campanie de sensibilizare.

Pentru stimularea dezvoltării sistemului de indicații geografice, experții au propus rambursarea în proporție de 100% a costurilor de pentru pregătirea specificațiilor tehnice și crearea grupurilor de producători, precum și punerea în aplicare a unui program de dezvoltare a indicațiilor geografice, consiliere agricolă și alte măsuri de suport pentru producători.