Cursul de instruire „Exportul de servicii”, organizat de Echipa Consultanță pentru Micul Business al BERD Moldova, cu suportul Uniunii Europene, a oferit participanților informații și instrumente necesare pentru desfășurarea activității în acest domeniu, precum și șansa de a învăța de la doi experți cu zeci de ani de experiență.

Cursul a abordat subiecte precum diferențele dintre exportul de bunuri și exportul de servicii, aspecte legale ale exportului de servicii, acordurile internaționale aferente exportul de servicii și provocările legale specifice pentru piețele țintă.

Cursul de instruie a fost desfășurat în două etape: 3-4 și 10-12 decembrie 2018, și a fost structurat ca un training care a inclus și sesiuni de consultații individuale pentru participanții coniteresați.