Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) continuă să sprijine businessul din Republica Moldova atât prin facilitarea unor instrumentele de finanțare necesare pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor, cât și prin oferirea de consultanță specializată.

Recent, 37 de beneficiari ai Programului „PARE 1+1” au semnat contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 7,26 mln. de lei. Antreprenorii vor investi în economie circa 20 de mln. de lei și vor crea circa 150 de locuri de muncă.

Din cei 37 de antreprenori, 15 sunt lucrători migranți reveniți în Republica Moldova. Din totalul companiilor solicitante de finanțare nerambursabilă, 62% își desfășoară activitatea în agricultură; 22% în domeniul prestării serviciilor și 16% în industria prelucrătoare. Beneficiarii sunt din 21 de raioane, inclusiv opt din mun. Chișinău. Semnatarii Programului „PARE 1+1” urmează să contribuie cu partea lor de investiție, conform regulii 1+1, din banii câștigați în 13 state.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” este realizat cu sprijinul Uniunii Europene și are drept scop mobilizarea resurselor umane și financiare ale moldovenilor care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre. Programul funcționează în baza regulii „1+1” – fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc peste hotare și rudele lor de gradul I. De la începutul anului curent, ODIMM a semnat 70 de contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 14 mln. de lei.

De asemenea, prin proiectul „Business Academy for Women”, ODIMM a lansat cursurile de instruire antreprenorială pentru formatorii organizațiilor de suport, care ulterior vor contribui la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din țara noastră. Cei 24 de participanți au fost familiarizați cu aspectele teoretice și practice ale programelor de instruire în teritoriu. La rândul lor, instruirile propriu-zise au fost organizate în baza a trei module esențiale – marketing contemporan, management și relații economice internaționale.

Proiectul „Business Academy for Women”, lansat în martie 2017, este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de ODIMM în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB). Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, inclusiv a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului la resurse financiare, servicii și oportunități de dezvoltare.