Pentru a alinia planurile de comunicare și de vizibilitate pentru Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu cerințele grupurilor-țintă, Proiectul „Sprijinirea procesului ZLSAC în Republica Moldova” în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au organizat o serie de ședințe tip „focus-grup”.

Participanții au fost încurajați să își exprime deschis opiniile și cunoștințele despre Acordul de Asociere cu UE și, în special, despre Zona de Liber Schimb. Discuțiile în grup au urmărit scopul de a identifica atitudinea sectorului privat, dar și a publicului larg referitor la ZLSAC; de a înțelege ce tip de informație este solicitată de public și prin ce mijloace de informare ar trebui ea să fie diseminată pentru a crește nivelul de conștientizare a populației țării.

În cadrul evenimentului, participanții au fost informați despre rezultatele implementării ZLSAC pe parcursul anilor 2015-2017 (2,5 ani) și impactul acesteia asupra economiei naționale, dar și asupra exportului produselor agricole și agroalimentare  moldovenești pe piețele UE. Discuțiile, purtate după principiul „focus-grup”, au generat mai multe sugestii valoroase ce reflectă opiniile diferitelor grupuri-țintă, segregate conform apartenenței la gen.

Rezultatele ședinței vor fi prezentate Ministerului Economiei, acestea urmând să contribuie la realizarea Planului de comunicare și vizibilitate cu privire la implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova pentru anul 2017.