Apelul de propuneri Inițiative Pilot LEADER-UE 2020 s-a desfășurat în perioada 11 mai – 15 iunie 2020. Timp de cinci săptămâni, antreprenorii din zonele rurale și urbane au aplicat cu diverse inițiative economice inovatoare menite să valorifice potențialul și resursele locale. Astfel, au fost înregistrate 117 dosare, cele mai multe dintre ele și anume, 53% fiind din zona de Centru a țării, 29% din Sud și 18% din Nord. Inițiativele recepționate au fost din diferite sectoare ale economiei rurale, preponderent din domeniul agricol (38%), turismului (28%), serviciilor (13%) etc.

În urma unei evaluări complexe au fost selectate 11 idei inovative ale antreprenorilor din zonele rurale ce vor fi finanțate în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020, din sursele Uniunii Europene și Polish Aid.

Prin suportul acordat acestor idei antreprenoriale se urmărește crearea unor modele integrate de dezvoltare pentru mai multe afaceri rurale care valorifică potențialul și resursele locale. Astfel, vor fi susținute idei de substituire a materialului genetic de import în apicultură cu unul local, creare a unui produs turistic complex, integrare a tehnologiilor informaționale avansate în agricultură, dezvoltare a unui concept de turism industrial, valorificare a plantelor aromatice și medicinale etc. Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020 este lansat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”.

Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020: Rezultatele finale ale apelului de propuneri