Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova (RNL) a fost creată acum aproximativ doi ani. Astăzi organizaţia reprezintă interesele GAL-urilor, dezvoltă şi contribuie prin activitatea sa la implementarea abordării LEADER în ţară.

Astfel, în perioada 17 februarie – 3 martie, Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova a desfăşurat cinci Forumuri Regionale, unde a prezentat retrospectiva anului precedent, reuşitele, provocările şi lecţiile învăţate reflectate în Raportul de Activitate pentru anul 2020.
Aceste evenimente au reunit membrii reţelei pentru a discuta şi reflecta asupra activităţilor lor şi a perspectivelor viitoare. Suntem siguri că anul acesta va fi unul ambiţios pentru reţea şi toţi membrii săi şi va aduce schimbări pozitive pentru procesul de dezvoltare rurală.