Patru Grupuri de Acţiune Locală din regiunile Cahul şi Ungheni vor beneficia de granturi în valoare totală de 200.000 EURO, oferite cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Grupurile de Acţiune Locală (GAL) au fost selectate în cadrul unui concurs de granturi lansat în acest an de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanţat şi ghidat strategic de UE, implementat de PNUD şi UNICEF.

Fiecare GAL va primi asistenţă financiară nerambursabilă în mărime de 50.000 EURO, venind și cu o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea grantului. Ajutorul financiar urmează a fi investit în proiecte de dezvoltare comunitară şi de creare de noi locuri de muncă în satele din regiunile Cahul şi Ungheni.
Acesta este primul apel de granturi pentru GAL-rile din regiunile Cahul și Ungheni organizat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Următorul apel destinat Grupurilor de Acţiune Locală din regiunilecheie va fi lansat în 2021.
Câştigătorii concursului de granturi, ediţia 2020, sunt Grupurile de Acţiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, „Movila Măgura”, „Cişmeaua Sudului” şi „Valea Halmagei”. Ele au în componenţa lor 49 de localităţi rurale cu un număr total de populaţie de peste 85.000 de oameni. Create relativ recent, GAL-rile au reuşit să atragă investiţii şi să implementeze programe cu impact vizibil la nivel de comunitate datorită abordării europene LEADER, care e inovatoare și participativă, contribuind la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităţilor dintre urban-rural.
Fiecare grup de acţiune locală beneficiar de grant va lansa apeluri locale de finanţare de proiecte care vor cuprinde comunităţile membre ale grupului.
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 32 de Grupuri de Acţiune Locală care acoperă 35 % din zonele rurale.

GAL: parteneriat tripartit dintre reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic creat pentru a gestiona împreună procesele de dezvoltare locală a comunităţilor membre.

LEADER: abordare inovatoare, participativă care are drept scop reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităţilor dintre urban-rural. Programul LEADER (acronim francez: Dezvoltarea locală condusă de comunităţi) a fost lansat în statele membre ale UE în anul 1991. Primele iniţiative LEADER au fost replicate în Republica Moldova în 2017 în cadrul unui program cu finanţare europeană.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susţine dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetăţenilor o calitate mai bună a vieţii. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activităţile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiţi pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md
Link video GAL beneficiare de grant: https://bit.ly/3nVLCc6
Link mesaje video Peter Michalko și Dima Al-Khatib: https://bit.ly/3iZVWMN