GIZ şi organizaţiile sale partenere au finalizat procesul de selectare a iniţiativelor depuse pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale (PGL) al Uniunii Europene. În urma unui proces amplu de evaluare administrativă, tehnicofinanciară, precum şi vizite în teritoriu şi şedinţe online cu organizaţiile aplicante, UE a aprobat 29 de proiecte care urmează să beneficieze de granturi.

Organizaţiile societăţii civile şi organizaţiile media din regiunile de dezvoltare nord, centru, sud şi ATU Găgăuzia vor implementa proiecte în sumă totală de aproximativ 622.800 de euro. Programul de granturi locale îşi propune să abiliteze cetăţenii din Republica Moldova prin participarea activă şi constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială şi de mediu) şi infrastructura serviciilor locale în comunităţile lor.
Lista integrală a proiectelor, aria geografică de acoperire şi alte detalii le puteţi găsi accesând link-urile de mai jos:

Pe 9 februarie 2021, la Străşeni şi Călăraşi, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, a avut ocazia de a se întâlni cu organizaţiile societăţii civile şi de a înmâna certificate de granturi noilor beneficiari de granturi din aceste raioane.
Precum şi cele din primul apel, organizaţiile câştigătoare vor beneficia de instruiri şi activităţi de schimb de experienţă şi bune practici, organizate de GIZ şi partenerii acestuia.
Astfel, urmare a celor două apeluri în cadrul PGL, sunt finanţate 105 proiecte locale şi de media, în sumă totală de 2,6 milioane de euro. Proiectele vizează implicarea cetăţenilor şi organizaţiilor societăţii civile în procesele decizionale, monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor, eficienţa energetică, precum şi creşterea nivelului de informare şi conştientizare a problemelor de mediu şi schimbări climatice.
Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetăţenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în
parteneriat cu API.