Proiectul Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) desfăşoară o serie de activităţi legate de îmbunătăţirea comunicării sistemului judiciar din Republica Moldova. Activitatea a început cu o analiză a Strategiei de comunicare a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Ghidului privind relaţiile instanţelor cu mass-media şi public elaborat şi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Scopul acestui exerciţiu a fost de a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acestor documente politice şi a fost realizat de o echipă de consultanţi naţionali şi internaţionali în lumina diferitelor standarde europene legate de profesia judecătorilor, în special Ghidul Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) privind comunicarea cu mass-media şi publicul pentru instanţe şi autorităţile de urmărire penală, precum şi bune practici de comunicare în sectorul public. Raportul de evaluare a fost prezentat şi discutat în cadrul unui atelier din 20 ianuarie 2021, cu implicarea partenerilor naţionali şi a părţilor interesate din sectorul justiţiei din Moldova.
Ulterior, a fost organizat un seminar de instruire pentru factorii de decizie din Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei şi instanţele judecătoreşti. Participanţii la instruire au avut ocazia să afle mai multe despre Ghidul CEPEJ privind comunicarea şi să îşi extindă cunoştinţele cu privire la metodele şi mijloacele de comunicare, importanţa comunicării interne în cadrul sistemului judiciar şi la comunicarea de criză. Participanţii au făcut schimb de opinii despre cum să îmbunătăţească comunicarea instanţei cu un jurnalist de investigaţie de la „Ziarul de Gardă”. Rezultatele acestei formări vor fi utilizate în scopul actualizării instruirii privind comunicarea judiciară la Institutul Naţional de Justiţie.
Evenimentele au subliniat necesitatea de a consolida în continuare capacităţile instituţionale ale instanţelor naţionale de a dezvolta practici de comunicare mai bune, atât pe plan intern, cât şi în relaţiile cu massmedia şi publicul larg. În final implementarea acestor activităţi e concepută de a stimula dialogul între instanţe şi public, precum şi pentru a spori transparenţa sistemului judiciar din Republica Moldova şi încrederea publicului.
O continuare a acestor activităţi va fi introducerea modificărilor în documentele de politici în lumina Ghidului CEPEJ şi a altor standarde europene, precum şi instruiri în comunicare pentru judecători şi a secretariatele instanţelor judecătoreşti.