Proiectul Twinning cu durata de doi ani finanţat de UE “Sporirea calităţii şi eficacităţii sistemului învăţământ profesional-tehnic din Republica Moldova” a început la 1 martie 2019 şi proiectul se încheie în mai 2021. În perioada ianuarie-februarie au fost realizate cu succes şapte săptămâni de formare online folosind platforma Zoom.

În cadrul componentei proiectului Formarea pedagogică a cadrelor didactice din Centrele de Excelenţă este oferită pentru a deveni multiplicatori şi în special, obiectivul a fost îmbunătăţirea competenţelor în evaluarea digitală, materiale digitale, platforma de e-învăţare şi site-ul web de e- învăţare.


Cele mai importante aspecte subliniate sunt următoarele:

  • DigCompEdu sau competenţele digitale ale educatorilor prezenţi s-au îmbunătăţit remarcabil. Dezvoltarea site-ului şi a blogului sunt în dezvoltare, inclusiv identificarea de surse deschise în scopuri educaţionale şi evaluarea competenţelor digitale cu instrumentul de auto-reflecţie
    de check-in.
  • Site-ul web https://iptdigital.ceiti.md: centrele de excelenţă şi colegiul Alexei Mateevici au creat materiale de învăţare digitale pentru sectorul educaţiei vocaţionale din Moldova, cu îndrumarea experţilor de la Twining. Site-ul web este o platformă care deţine materiale şi informaţii şi este o platformă deschisă public pentru vizitare şi utilizare. Semnificaţia şi eficacitatea pentru digitalizarea şi susţinerea sectorului ÎTP din Moldova sunt remarcabile.