Statistica este instrumentul cel mai indicat pentru a lua pulsul unei țări din punct de vedere social și economic, iar un cadru statistic bazat pe procese moderne face ca datele să fie nu doar colectate eficient, ci și eficient interpretate. Astfel, crește șansa ca soluțiile identificate pentru diverse provocări să fie cele corecte.

Pornind de la acest deziderat își desfășoară activitatea STATREG, un proiect al cărui scop este îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova. La început de an, echipa STATREG și-a prezentat progresele înregistrate până în prezent. Este vorba, în special, de calculele experimentale cu privire la VAB-ul (valoarea adăugată brută) și la PIB-ul (produsul intern brut) regional, precum și de elaborarea inventarului VAB regional și de ameliorarea statisticii agricole. La fel, au fost menționate sprijinul oferit la organizarea și realizarea unei anchete-pilot pentru producția statistică, pentru lansarea Intranet și în scopul derulării programelor de instruire pentru utilizatorii și producătorii de statistici regionale.

Și pentru că instruirea a diverse categorii de statisticieni este o prioritate, în anul 2017 deja au avut loc câteva activități de acest gen, care au implicat personalul Biroului Național de Statistică (BNS). Prima a vizat utilizarea aplicației Tableau Public pentru diseminarea indicatorilor teritoriali. Este o aplicație ce permite să vizualizezi evoluția indicatorilor teritoriali și să distribui aceste vizualizări către alte entități și factori de decizie, pentru formularea unor concluzii care să le servească instituțiilor drept fundament pentru formularea deciziilor strategice. Apoi, ca răspuns la solicitarea BNS, a fost organizat un nou curs de instruire în domeniul Managementului proiectelor pentru angajații instituției, în special, cei de nivel managerial, care sunt sau vor fi implicați în proiecte. În același timp, a continuat seria de instruiri „Competențe de utilizare Excel”, începute în 2016 – de această dată, cu modulele Excel pentru analiza statistică și Macrouri Excel.

Proiectul STATREG este realizat de către GFA Consulting Group (Germania), în parteneriat cu DevStat (Spania), AAM (Ungaria) și Oficiul de Statistică al Slovaciei. Beneficiari principali sunt Biroul Național de Statistică (BNS) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Republica Moldova, ADR-urile, administrațiile locale și alți utilizatori ai statisticilor regionale.