„Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” este un proiect economic finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică”(M4EG), implementat de Primăria municipiului  Edineț în parteneriat cu AO „Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Camera de Comerț și Industrie a RM.

Cu o durată de 24 de luni (08.01.2018 – 07.01.2020) și un buget de 643,545.00 euro, proiectul are drept scop îmbunătățirea capacităților locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării noilor întreprinderi, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei.

Lansarea proiectului a avut loc pe data de 25 aprilie 2018 în municipiul Edineț, unde au participat circa 70 de reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice, mediului de afaceri, societății civile, centrelor de excelență, studenți etc. Proiectul a fost promovat și la Chișinău de ziua Europei (12 mai 2018), în Orășelul European.

Cu scopul de a coordona rezultatele proiectului cu alte părți interesate, în Edineț, pe data de 5 iulie 2018 a fost organizată prima ședință a Comitetului de Coordonare, unde s-a discutat progresul proiectului, formula de contribuție  din partea instituțiilor membre ale  Comitetului (ODIMM, consiliului municipal, instituții publice etc.), precum și alte constrângeri legate de unii factori externi ai proiectului.

În primele 6 luni de implementare a proiectului toate activitățile s-au desfășurat fără deficiențe, la momentul raportării fiind lansate toate procedurile de achiziții publice pentru mobilier, echipamente și utilaj tehnologic (pentru incubatorul de afaceri, sala de training, conferință și catering, business hub), precum și pentru construirea halei industriale. Licitația pentru procurare de bunuri a avut loc pe data de 23 iulie 2018, iar pentru construcția halei va avea loc în data de 20 august 2018.