Procesul-pilot „Inovatorii LEADER — UE”, lansat la 26 ianuarie 2021, în cadrul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, proiect finanţat de UE, va consolida Grupurile de Acţiune Locală (GAL) ca modele de dezvoltare pentru sectoarele în care acestea se vor specializa.

În cadrul procesului-pilot, GAL-urile selectate vor identifica sectoarele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare în regiunile lor, urmând să traseze planuri de acţiuni specifice. Astfel, GAL-urile se vor specializa, printre altele, ca agenţii de promovare a produselor locale, centre culturale, promotori ai bucătăriei locale—orice sectoare care pot deveni cartea de vizită a regiunii. Evenimentul de lansare „Inovatorii LEADER — UE” a unit peste 60 de persoane din GAL-urile din ţară.
Deşi acest model este o premieră în Republica Moldova, există deja numeroase istorii de succes ale aplicării acestuia în ţările UE. Un astfel de exemplu este GAL „Völgyvidék” din Ungaria, care organizează tururi gastronomice locale cu accent pe producţia de brânzeturi, sub denumirea de „Drumul Caşcavalului”. În Italia, GAL „Far Maremma”, regiune bine-cunoscută pentru vinurile sale, a reunit micii viticultori locali într-o asociaţie ce organizează vizite la vinării şi îşi diversifică împreună oferta de produse. GAL „Wendland-Elbetal” din Germania a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestei regiuni ca model de dezvoltare durabilă, toată energia folosită aici fiind din surse regenerabile.
GAL-urile selectate pentru acest proces-pilot vor funcţiona ca o umbrelă de dezvoltare, sub care îşi vor uni forţele diverşi actori locali din domeniul de activitate ales. Procesul va implica echipele de management ale GALurilor şi partenerii locali, în special mici antreprenori, pentru a crea soluţii concrete care să inspire şi să poată fi multiplicate de alte GAL-uri.
Procesul-pilot Inovatorii LEADER — UE, GA — Model de Dezvoltare Tematică are loc în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană şi Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova.