Seminarul de consolidare a capacităților cu tema „Inspecții comune de mediu: bune practici și lecții învățate” a avut loc virtual pe 23 iunie 2022.

Principalul obiectiv al întâlnirii a fost facilitarea inspecțiilor comune între inspectoratele de mediu ale țărilor partenere estice. Acesta a prezentat experiența țărilor UE cu inspecții comune, concentrându-se pe mai multe proiecte IMPEL, acordând o atenție deosebită bunelor practici, lecțiilor învățate și instrumentelor specifice dezvoltate. Evenimentul a inclus un exercițiu practic cu inspectoratele de mediu din țările partenere estice pentru a face brainstorming și a elaborat un plan regional comun de inspecție pentru transporturile de deșeuri.

Printre participanți au inclus inspectori de mediu și autorități de reglementare din țările partenere estice; profesioniști în asigurarea conformității de mediu din țările europene, inclusiv liderii de proiecte IMPEL; și reprezentanți ai Secretariatului OCDE.

Inspecțiile comune de mediu la nivel internațional sunt organizate cu participarea inspectoratelor de mediu din diferite țări. Inspecțiile comune joacă un rol cheie în combaterea criminalității ecologice. De asemenea, ele permit inspectorilor să-și împărtășească cunoștințele și expertiza, să dezvolte și să testeze noi metodologii și să identifice bunele practici. În consecință, astfel de inspecții consolidează capacitatea inspectoratelor participante și contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile între acestea.

Uniunea Europeană încurajează cooperarea și coordonarea între autoritățile de asigurare a conformității ale membrilor săi, inclusiv prin acțiuni comune de aplicare. Rețeaua Uniunii Europene pentru Implementarea și Aplicarea Legislației Mediului (IMPEL) a efectuat inspecții comune în timpul implementării mai multor proiecte.