După un an de instruiri avansate în materie de dezvoltare comunitară, participare civică, spirit de echipă, leadership, colectare de fonduri și scriere de proiecte, absolvenții Academiei ProCivic au oportunitatea de a transpune în practică cunoștințele acumulate pe parcursul celor 3 ediții/sesiuni de training, interacțiune și experimentare.

Premiile oferite de IRI absolvenților Academiei ProCivic au drept scop să consolideze grupurile de inițiativă ale tinerilor prin a-i încuraja să acționeze pe cont prorpiu, fără ghidarea echipei IRI. În acest sens, tinerii absolvenți vor trebui să caute surse de finanțare în afara programului (IRI oferă doar 12 000 lei/MDL) în implementarea unei idei de follow-up, să se auto-organizeze, să-și închege un plan de acțiuni și să acționeze în vederea rezolvării unei probleme reale din comunitatea lor.

„Prin intermediul acestei activități, ne propunem să arătăm societății că tinerii din Republica Moldova pot face schimbarea mult-așteptată în Moldova și pot depăși barierile sociale, economice, lingvistice și culturale, mai ales în mediul rural, prin activism comunitar și responsabilitate civică”, a menționat Ruslan Stânga, director IRI.

Tinerii sunt încurajați să dialogheze, să comunice, să formeze parteneriate cu primăriile, antreprenorii locali, cetățenii activi ai satului, așa cum au învățat în cadrul Academiei ProCivic timp de un an.

Activitatea este parte a proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor

minorităților etnice din Republica Moldova”, implementat de Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale și cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Eduard Pesendorfer, manager de proiecte al Delegației UE în Republica Moldova,

eduard.pesendorfer@eeas.europa.eu