În luna septembrie a fost realizat cursul de instruire continuă pentru consilierii Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități “Linia Fierbinte 080010808”. Au fost consultate principiile expuse în conceptul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență telefonică și Standardele minime de calitate. A fost îmbunătățit algoritmul de asistență telefonică pentru cele mai frecvente probleme adresate de persoanele cu dizabilități, cum ar fi dificultățile și blocajele în procedura de reexaminare a gradului de dizabilitate în contextul actualei reforme a sistemului de determinare a dizabilității. O atenție deosebită a fost acordată asistenței legale a cazurilor de încălcare de drept, mai cu seamă în cazuri de tortură sau rele tratamente în instituțiile rezidențiale, de închidere a persoanelor în blocuri sau secții speciale cu regim închis. Au fost structurați pașii de asistență, inclusiv legală, pentru a proteja integritatea morală/fizică a persoanelor cu dizabilități care fac denunțuri sau sesizează astfel de situații. Activitatea de instruire continuă a contribuit la consolidarea cunoștințelor consilierilor serviciului “Linia Fierbinte 080010808”, dar și  la sporirea gradului de angajament și responsabilitate pentru acordarea unei asistențe calitative, bazate pe nevoile persoanei cu dizabilități care solicită suport la telefon. Serviciul de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități “Linia Fierbinte 080010808” recepționează lunar circa 150 de apeluri atât din instituțiile rezidențiale, cât și din comunitate.

Activitatea de instruire a fost realizată în cadrul proiectului “Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”, implementat de Asociația Obștească Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Moldova (AOPD) şi Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD), cu susținerea financiară a Uniunii Europene.