Peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai administrațiilor publice locale, consiliere locale și femei active în diverse domenii din 12 comunități ale raioanelor Cahul și Ungheni, au beneficiat în luna mai 2021, de o serie de instruiri axate pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile locale.
Cele 12 localități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul, și raionul Ungheni – comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni, sunt partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Subiectele discutate în cadrul instruirilor s-au referit la analiza de gen a comunității, domenii de analiză, profilul comunității sensibil la gen, identificarea necesităților de gen, analiza de gen a elementelor strategiei locale, etc.
Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women prin intermediul proiectului EVA, în parteneriat cu UNICEF.