Adoptarea unei abordări a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) oferă guvernelor mijloacele de a stabili limite realiste de emisii, oferind în acelaşi timp sprijinul industriei pentru adoptarea celor mai bune tehnici şi tehnologii disponibile pentru performanţa de mediu. Ţările din regiunea Parteneriatului Estic şi-au exprimat angajamentul faţă de implementarea BAT şi cu progrese deja realizate în diferite grade. Prin Programul EU4Environment, OCDE continuă să sprijine în mod direct acea activitate şi conectează ţările din Parteneriatul estic cu alţi reprezentanţi şi experţi naţionali prin intermediul Grupului de experţi al OCDE în domeniul BAT.

Realizarea obiectivelor şi rezultatelor preconizate ale acestui atelier s-au bazat pe facilitarea schimbului de experienţă cu privire la adoptarea unei abordări BAT pentru reglementarea emisiilor industriale în ţările din Parteneriatul estic. Acesta va servi ca o reuniune regională pentru ţările din Parteneriatul Estic pentru a oferi actualizări cu privire la activităţile legate de BAT care sunt în curs de implementare în regiune, pentru a discuta provocările şi modalităţile prin care ţările-colege şi proiectul EU4Environment pot continua să sprijine implementarea.

Printre participanţi s-au regăsit reprezentanţi din ţările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, experţi în BAT din ţările UE şi din afara UE şi organizaţii internaţionale.

Evenimentul a avut loc pe 16 noiembrie 2020 şi a fost organizat de OECD în cadrul EU4Environment.