Judecători și procurori din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din circa 10 centre raionale au participat în perioada 8-12 octombrie a.c. la o serie de seminare dedicate asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în instanțele de judecată. Instruirile sunt organizate de Institutul Național de Justiție (INJ), în parteneriat cu AGEPI și Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova.

În cadrul seminarelor au fost abordate reglementările naționale și internaționale în domeniu, principiile de bază ale proprietății intelectuale, rolul și esența acesteia în raporturile juridice, formele și limitele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sistemul de drepturi pe care îl generează, precum și aspecte practice privind soluționarea litigiilor ce vizează drepturile de proprietate intelectuală.

Kenneth Wright, Expert în cadrul Proiectul UE a vorbit despre impactul crimelor DPI asupra societății și economiei, a explicat care sunt modalitățile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, ce sancțiuni prevede legislația internațională și cum este combătut fenomenul în alte țări”. În ultimii 20 de ani lucrez pentru guvernele diferitor țări în domeniul aplicării DPI și vreau să vă spun că impactul contrafacerii și pirateriei aduce prejudicii semnificative consumatorilor și industriilor. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în 2016, comerțul ilicit cu obiectele de proprietate intelectuală ocupă primul loc în lume după vânzările de droguri. Astfel, 35,9% din încălcările DPI la nivel internațional vizează mărcile comerciale și 15,2% – patentele, fiind urmate de design, drepturi de autor ș.a.”, a spus expertul.

Scopul seminarelor a fost sporirea cunoștințelor reprezentanților sectorului justiției din Republica Moldova privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul examinării litigiilor în domeniul proprietății intelectuale.