Proiectul Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment) a lansat activitatea de actualizare a setului de Indicatori de Creștere Verde în Republica Moldova

EU4Environment a lansat proiectul de actualizare a setului național de indicatori de creștere verde în Republica Moldova. Această lucrare urmărește elaborarea unui raport independent de monitorizare a progresului înregistrat de Republica Moldova în direcția creșterii verzi. Acesta va contribui la pregătirea noului Plan de acțiune pentru Programul de promovare a economiei verzi pentru anii 2022-2027 și la elaborarea Strategiei de mediu până în 2030 prin demonstrarea realizărilor și decalajelor în promovarea economiei verzi în țară și desenând o linie de referință pentru următoarea perioadă de implementare.

Acest proiect se bazează pe munca depusă anterior în cadrul proiectului „EaP GREEN” finanțat de UE (2013-18), în cadrul căruia OCDE a sprijinit Moldova în dezvoltarea unui set de indicatori naționali de creștere verde pentru a oferi o bază de monitorizare pentru Foaia de parcurs privind Promovarea Economiei Verzi în Moldova. Rezultatul acestei lucrări a fost pregătirea unui raport „Măsurarea performanței dezvoltării economice verzi în Republica Moldova”, publicat în 2017. Raportul este elaborat de Centrul Analitic „Expert-Grup”, va fi consultat și publicat până la finele anului 2021.

Indicatorii OCDE de creștere verde se bazează pe monitorizează progresul în direcția a patru obiective: i) stabilirea unei economii cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor; ii) menținerea bazei de active naturale; iii) îmbunătățirea calității vieții oamenilor; și iv) implementarea politicilor adecvate pentru realizarea oportunităților economice ale creșterii verzi.

Fiind actualizată, lista dată va servi drept bază pentru evaluarea situației curente privind promovarea economiei verzi în țara noastră și va fi un nou punct de pornire pentru trasarea măsurilor tranziției verzi, inclusiv și a indicatorilor de performanță din Programul pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2022-2027.

Elaborarea acestui document de politici este inclusă în Planul de activitate a Guvernului pentru 2021-2022, și elaborarea lui va avea loc în sinergie cu elaborarea Strategiei de Mediu 2030. Totodată, este important să asigurăm continuitate și transparență în colectarea, actualizarea periodică și prezentarea indicatorilor dați, accesibili pentru publicul larg pe paginile instituțiilor responsabile. Cadrul instituțional trebuie sa fie clar stabilit și pentru indicatorii care se colectează, dar și pentru cei, care necesită calcule și evaluarea analitică.