Сa parte a campaniei naţionale de Săptămâna Verde Europeană 2020 în Republica Moldova, care s-a desfășurat în perioada 19-23 octombrie 2020, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și în Ministerul Afecerilor Externe și Integrării Europene a fost lansată colectarea separată a deșeurilor din ofic iu.

În scopul promovării principiilor Oficiilor verzi și Întrunirilor verzi, prevenirii formării și eficientizării valofificării deșeurilor în cadrul instituţiilor publice centrale, în cadrul MADRM a fost elaborat un Ordin intern, care prevede prevenirea, colectarea separată și predarea la reciclare a deșeirilor de hârtie, plastic, sticlă și de echipamente electrice și electronice. Tomberoane speciale sunt instalate pe coridorul ministerului, iar colaboratorii ministerului vor fi instructaţi și vor folosi aceste tomberoane pentru precolectarea separate a deșeurilor reciclabile.
Aceste activităţi au ca scop lansarea și promovarea eșalonată a implementării unui sistem de management de mediu în cadrul autorităţilor publice centale și de realizare a prevederior din Pactul Verde European, care include Planul de Acţiuni privind Economia Circulară și în scopul promovării aplicării pe larg a reciclării deșeurilor la scară naţională.
Activtatea data vine și in realizarea prevederilor din Legea privind deșeurile nr. 209/2016 , care prevede ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, și care se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

  1.  prevenirea;
  2.  pregătirea pentru reutilizare;
  3.  reciclarea;
  4.  alte operaţiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică;
  5.  eliminarea.

MADRM și MAEIE propun ca aceast exemplu/proces să fie preluat și desfășurat în cadrul autorităţilor publice centrale și locale, edificii, companii private, asociaţii obștești etc astfel încât să sporească eficienţa valorificării deșeurilor, să crească gradul de informare și conștientizare a funcţionarilor și publicului larg în domeniul dat, pentru promovarea economiei circulare și reducerii impactului asupra mediului.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Verzi Europene 2020 în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ABS Recycling, Asociaţia pentru valorificarea deșeurilor și EU4Environment în Moldova.