La data de 16 Iunie 2021, la Edineț, a fost dat startul proiectului ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România. Evenimentul de lansare a avut loc în Grădina Publică Vasile Alecsandri din mun. Edineț cu participarea reprezentanților Uniunii Europene, a autorităților locale și a locuitorilor municipiului Edineț.

Scopul proiectului ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, care urmează a fi implementat în perioada anilor 2021-2025, este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și, în general, condițiile de trai a cetățenilor din mun. Edineț prin aplicarea de soluții inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană:

  1. Guvernare locală inteligentă;
  2. Servicii publice inteligente precum, mobilitatea urbană, iluminatul public, securitatea urbană, alimentarea cu apă și gestionarea zonelor urbane verzi;
  3. Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rezidențiale;
  4. Promovarea afacerilor inteligente;
  5. Educație inteligentă.

Perioada de implementare a proiectului este 1 Martie 2021 – 28 Februarie 2025. Bugetul proiectului este de 4.358.886 euro, dintre care 4.140.186 euro este grant din partea Uniunii Europene prin programul ”Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218.700 euro reprezintă contribuția partenerilor de implementare.